Poškozené trolejové vedení
6. září 2013

20130906 obrázek 1
20130906 obrázek 2
20130906 obrázek 3
20130906 obrázek 4
20130906 obrázek 5
20130906 obrázek 6

Dne 6. září 2013 došlo v podvečer na Prokopově mostě a v místě výhybky v Bubeníkově ulici k poškození trolejového vedení nákladním vozidlem s hydraulickou rukou. Utržený drát zůstal viset na napájecí svorce, jeho druhý konec ležel na přilehlém chodníku a na silnici vedle místa nehody. Na trolejbusových linkách 1, 2, 5, 11 a 13 byla místo trolejbusů nasazena náhradní autobusová doprava, objíždění poškozeného místa bylo s trolejbusy možné ve směru na Dubinu po protější stopě. Oprava přetrženého drátu a poškozené výhybky byla zahájena ještě před setměním, práce na znovuobnovení provozu trolejbusů však pokračovaly až do noci.