Škoda 28Tr Solaris
406
GLENMORGAN

  typ: 28Tr zařazen: 2011  
  výrobní číslo: Solaris 9647
Škoda 13631
vyřazen: -  

Poznámka:
-

Fotografie vozu